ANBI status ZVCL


Stichting ZVCL is een 100% non-profit organisatie zonder winstoogmerk. Stichting ZVCL wil er niet alleen zijn voor de gehandicapte mens, ook voor; zijn of haar partner, alleenstaanden en ouderen, die niet meer alleen op vakantie, kunnen, durven of willen gaan. Samen is leuker dan alleen.  

Bestuursleden

Voorzitter: Ria Lammers-Bruggink

Mob: 0630426607 E-mail: info@zvcl.nl

 

Penningmeester: Ans van Rijs 

Tel: 058-2151848

 

PR: Fokje de Vries

Tel: 06-30189099 

 

Postadres:

Stichting ZVCL 

Tsjibbe Geertswei 37  

8915 HK Leeuwarden

 

Bankgegevens

KNABbank t.n.v. Stichting Z.V.C.L.

NL82KNAB0282789901 

 

Fiscale ANBI nummer: RSIN 815635266